འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

 
ngo
རྡོ་རྗེ་བཀའ་དྲིན།
བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་།
 
 
ngo
ཀརྨ་སྒྲོལ་མ།
མདོ་ཆེན། (ལག་ལེན)
 

ngo
དཀོན་མཆོག་དཔལ་མོ།
སྒེར་དང་ལས་སྡེའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ngo

ཉོ་བཙོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ngo
ཀིཊ་ཏི་ཀ་པྲཱ་དྷན།
བརྡ་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ngo
པཱེརམ་བྷ་དུར་མོག་ཏཱན།
དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ngo
བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ngo
རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞབས་ཏོག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།